اهمیت خمس

              

   آنکس که توراشناخت جان را چه کند؟

        فرزند   وعیال  و خاندان را چه  کند؟                   

              دیوانه کنی  هر دو   جهانش   بخشی                      

                دیوانه ی تو هردو جهان را چه کند؟؟    

                  

  امام رضا (ع) :

پرداختن خمس کلید روزی شماست .

                                              وسایل الشیعه ص 538 ج9 

             اگرفکر می کنید خمس به شما تعلق نمی گیرد مطمئن

              باشید این حرف از القائات شیطان است .

آیا میدانید درزیارت عاشورا و سایر زیارات به غاصبین حق آل محمد صلی الله علیه وآله لعنت فرستاده می شود ؟ آیا می دانید درزیارت نا مه ها به خودمان  لعنت می فرستیم؟

بر امت محمدصلی الله علیه وآله وصلم وتمام مسلمانان  5  چیز واجب است : نماز ،روزه ،حج  زکات و خمس

بعضی ازمؤمنین تصور می کنند که پرداخت خمس مخصوص کسانی است که دارای املاک و سرمایه فراوانند  ،اما در واقع پرداخت خمس بر تمام اشخاصی که حقوق بگیرند و پس اندازی دارند یا دارای حساب سال بوده و سر سال خمسی که تعیین کرده اند مالی اضافه دارند ، چه پول نقد باشد چه لوازم و اقلام مصرفی مانند : شکر قند برنج (که در همه ی خانه ها هست) واجب است اگر چه از افراد فقیر وکم درآمد جامعه ی خود باشند. خمس راحتما باید به دفتر مرجع تقلید خود تحویل دهید .

امام زمان (عج):در حوادث ورویدادها به دانشمندان و متخصصان احکام ما (مراجع تقلید) مراجعه کنید چراکه آنها از طرف من حجت هستند بر شما ومن حجت  خدابرآنان هستم.(کتاب الغیبة ص291)

خمس حق فقرا و نیازمندانی ا ست که سید هستند و به آنها صدقه تعلق نمی گیرد .اگر ما در پرداخت خمس مال خود  (که همه را از لطف خدا داریم و اگربخواهد یک شبه همه چیزمان را میگیرد) کوتاهی کنیم  وفقیری از فرزندان  اهل بیت (ع)گرسنه ونیازمند بماند ، در روز قیامت چگونه توقع شفاعت از اهل بیت داشته باشیم یا چگونه خود را شیعه ی آنها  بنامیم.

زکات به افراد خاصی تعلق میگیرد ولی خمس برتمامی کسانی که درآمدی دارند وتمام خانواده ها تعلق میگیرد.

درآیه ی 104 سوره ی مؤمنون می خوانیم:در آن روز (قیامت) نسب وخویشی بین مردم نخواهد بود وکسی از حال دیگری نمی پرسد.  ای پدران زحمتکش به فکر روز قیامت وبرزخ خودتان باشید ازراه حلال مال بدست بیاورید و مالتان را بادادن خمسش حلال نگه دارید .درغیراینصورت روز قیامت حسرت زده وپشیمان می شوید.زیرا درآیه ی 174 سوره ی آل عمران آمده است :...مالی که درآن بخل ورزیده اند (خمس وزکاتش رانداده اند) روزقیامت زنجیر گردن آنها می شود.

آیات وروایات درمورد خمس

سوره ی انفال آیه  42: و بدانید هرگونه مال وغنیمتی به دست آورید یک پنجم آن برای خدا و برای پیامبر خدا و برای ذی القربی (امام علیه السلام) و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده اید و....

امام باقر(ع) : من تضمین میکنم  افزوده شدن مال کسی را که خمس ما لش را بپردازد.

امام رضا(ع):همانا پرداخت خمس یاری وکمک است برتقویت وترویج دین ما.

امام خمینی (ره)  :هرکس درهمی از خمس را نپردازد جزء ستمگران براهل بیت عصمت وطهارت  علیهمالسلام است .

تحریرالوسیله ج 1ص334

امام زمان (ع): لعنت خداوفرشتگان و مردم برکسی که یک درهم مال ما را حلال شمارد.(خمس نپردازد وآنچه از خمس درمالش  باشد را  نپردازد)

وسایل الشیعه ج9 ص541

 

امام باقر(ع) : ساده ترین وسیله ای که انسان را به دوزخ  می برد خوردن مال یتیم است  ،سپس فرمودند : مایتیم هستیم و خوردن مال خمس به منزله ی خوردن مال یتیم است.

وسایل الشیعه ج9 ص503

امام زمان (عج): هرکس ذره ای از مال ما (خمس) رابخوردپس گویا شکم او را آتش فراگرفته ا ست .

امام کاظم(ع) : همانا خداوند روزی بندگان را 5 قسمت کرده است آنان یک قسمت رابرای خداقرار می دهند (خمس) و4 قسمت راحلال مصرف میکنند .

 

آثارندادن خمس

* خوردن حق فقرای اولاد پیغمبر صلی الله علیه وآله وصلم .

ا هل بیت از او بیزارند.

کسانی که خمس نمی دهند:

* در روز  قیامت درصف دشمنان اهل بیت محشور می شوند .

* مال آنها شبهه ناک و مخلوط به حرام است  و در راه باطل صرف می شود زندگی شان بی برکت است .

* درنابود ی دین سهمی دارند چون دین بوسیله ی خمس تقویت می شود

* طبق حدیث پیامبر تمام انبیاء او را نفرین می کنند.

* شیطان را شاد میکند چون کسی که مال خمس نداده و حرام  بخورد حرف حق را نمی شنود و راحت ترفریب شیطان میخورد. (طبق گفته ی امام حسین علیه السلام سپاه یزید درکربلا بااین که امام معصوم آنان را نصیحت کرد ولی چون شکمها شان ازمال حرام پرشده بود حرف حق را نمی شنیدند.)

* نسل و فرزندانشان صالح و سربه راه نخواهند شد.

* طبق روایات ازطریق دیگری (مثل  خرج بیماری ها ،حوادث ناگهانی،دزدی و..)بیش ازآن مالی که باید پرداخت می کرده و نکرده از مالش کم می شود.

* نماز درمنزل یالباسی  که  با پول خمس نداده خریداری شده است باطل است. همچنین حج و...

آثار پرداخت خمس

 طبق احادیث برخی آثار پرداخت خمس عبارتند از: ضمانت بهشت                     وسعت رزق وروزی         

صالح شدن  فرزندان    تقویت دین و قویتر شدن ایمان               آرامش ناشی از ادای حقوق                         کفاره ی گناهان

خمس دهنده مشمول دعای معصومین میشود.

امروز و فردا نکنید همین حالا یک روز را مثلا  همین امروز را سال خمسی خود قرار دهید  شماره تلفن دفتر مرجع تقلید خود را از118 بگیرید و نحوه ی پرداخت خمس را ازآنها بپرسید   آیا مطمئنید فردا هم زنده خواهید بود؟

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) : بیشتر فریاد و ناله اهل جهنم از فردا فردا کردن است . امروز و فرداکردن از دام های شیطان است که به دل های مؤمنین می اندازد.

دیگر احادیث:

امام صادق(ع) : سخت ترین حال مردم درروز قیامت وقتی خواهد بود که صاحب و مستحق خمس (فقرای سید وامام ...)برخیزد و بگوید: پروردگارا من خمس و حق خودم را می خواهم .

امام رضا (ع) : شما دوستی خا صانه را با زبا نتان به ما اظهار و ابراز می کنید درحالیکه حقی را که خدا برای ما قرار داده و ما را برای آن قرارداده و آن خمس است از ما منع می کنید؟ آن را برهیچ یک از شما حلال نمی کنیم .

 

اللهم وفقنا لما تحب وترضی

خداوندا ما را موفق بدار برای انجام آنچه که تو دوست می داری و راضی هستی.

 

 

 

/ 0 نظر / 238 بازدید